Vitajte na stránkach Inovačného centra cestovného ruchu!

 Ponúkame odborné poradenské a konzultačné služby v cestovnom ruchu.

Sme spoločnosť s kreatívnymi a inovačnými prístupmi k problematike cestovného ruchu. Spoločne s našimi klientmi pracujeme na zvýšení efektivity ich marketingových aktivít.

Prečo Inovačné centrum???

Inovácie považujeme za hnaciu silu úspešného podnikania a predstavujú trvalý zdroj jeho konkurenčnej výhody.
Využívame praktické a teoretické znalosti a zahraničné know-how.
Prinášame aktuálne trendy a aplikujeme ich na podmienky slovenského trhu.
Cieľom je poskytnutie maximálnej pridanej hodnoty a upevnenie pozície na trhu.


Poslaním destinácie na trhu cestovného ruchu by mala byť ponuka takých produktov, ktoré čo najlepšie uspokoja potreby svojich návštevníkov.

ICCR Vám ukáže tú správnu cestu, ktorou sa má Vaša destinácia uberať!